Zásady práce s vašimi údajmi[S1] 

 

Sme spoločnosť ................. [S2] 

 

Prevádzkujeme e-shop na webových stránkach ...................

 

 

Na poskytovanie našich služieb, predaj tovaru [S3] a prevádzku našich webových stránok spracúvame niektoré osobné údaje.

 

Spracovanie osobných údajov upravuje najmä nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) („GDPR“)

 

I.                Spracovanie osobných údajov

 

A.     Spracovanie osobných údajov v prípade použitia kontaktného formulára

 

Ak požadujete naše produkty a služby, budeme pracovať s kontaktnými údajmi, ktoré nám poskytnete, najmä prostredníctvom dopytového formulára. Sú to: ……………………….[S4] 

     

      Z akého dôvodu?

Prostredníctvom nich vás budeme kontaktovať, aby sme sa dohodli na ďalších opatreniach týkajúcich sa tovaru a služieb.[S5] 

 

               Na základe akého právneho dôvodu?

Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – rokovanie o zmluve, resp. vykonanie opatrení pred uzavretím zmluvy na vašu žiadosť.

 

               Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať?

Ak nenadviažeme ďalšiu spoluprácu, vaše údaje budeme spracovávať najviac..........[S6]  od našej poslednej komunikácie.

 

B.     Spracovanie osobných údajov v prípade nákupu[S7] 

 

Ak u nás nakúpite, budeme pracovať s údajmi, ktoré nám vyplníte. Ide najmä o fakturačné údaje: meno, priezvisko, adresa, .................... [S8] 

 

      Z akého dôvodu?

Osobné údaje potrebujeme spracúvať, aby sme mohli splniť našu zmluvu – dodať vám náš tovar alebo služby. [S9] Prostredníctvom vašich kontaktných údajov s vami budeme komunikovať aj o stave vašej objednávky, prípadne čo sa týka reklamácií alebo vašich otázok.

 

Osobné údaje budeme ďalej spracovávať na plnenie našich povinností, ktoré nám vyplývajú zo zákona (najmä na účtovné a daňové účely, prípadne na vybavenie reklamácií a iné[S10] ).

 

               Na základe akého právneho dôvodu osobné údaje spracovávame?

Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy a článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR – plnenie našej právnej povinnosti.

 

               Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať?

Počas plnenia našej služby a následne ......... [S11] od posledného poskytnutia takejto služby alebo dodania tovaru.

 

C.      Newslettery (obchodné správy)

 

Ak ste nakupujúci zákazník a nezakázali ste nám to [S12] pri nákupe, použijeme vašu e-mailovú adresu na zasielanie našich noviniek.

 

               Na základe akého právneho dôvodu?

Umožňuje nám to ust. § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti, pokiaľ ste nám to pri nákupe nezakázali.

 

               Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať?

........[S13] rok/rokov od posledného nákupu. Odber môžete kedykoľvek zrušiť e-mailom alebo nás kontaktovať e-mailom: ……………………[S14] 

 

II.              Kto sa k údajom dostane?

 

Vaše údaje zostanú u nás. Pracujú pre nás však niektoré spoločnosti alebo iné osoby, ktoré majú prístup k údajom, pretože nám pomáhajú prevádzkovať náš e-shop. Sú to:

-        prevádzkovateľ platformy e-shopu Shoptet (spoločnosť Shoptet a.s., so sídlom Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6, IČO 289 35 675, spoločnosť zapísaná na Mestskom súde v Prahe, oddiel B, vložka 25 395)

-        spoločnosti podieľajúce sa na expedícii tovaru (..................)

-        spoločnosti podieľajúce sa na expedícii platieb (..................)

-        poskytovateľ e-mailových služieb (.................)

-        marketingová agentúra ((..................)

-        ………………….[S15] 

 

         Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté aj nasledujúcim subjektom:

-        …………..[S16] 

 

Osobné údaje spracúvame len v rámci Európskej únie[S17] .

III.            Čo by ste ešte mali vedieť

 

V našej spoločnosti ne/máme [S18] menovanú zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

 

V našej spoločnosti ne/dochádza [S19] k rozhodovaniu na základe automatizovaného spracovania alebo profilovania.

 

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa vašich osobných údajov, kontaktujte nás na e-mailovej adrese .....................  alebo zavolajte na ...................................[S20] 

 

IV.           Vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov

 

 

Nariadenie GDPR vám dáva okrem iného právo obrátiť sa na nás a chcieť informácie, ktoré vaše osobné údaje spracovávame, vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť, prípadne požadovať obmedzenie spracovania, môžete požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov, požadovať od nás v určitých situáciách výmaz osobných údajov a v určitých prípadoch máte právo na ich prenositeľnosť. Proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu možno vzniesť námietku.

 

Ak si myslíte, že s dátami nenakladáme správne, môžete podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov, prípadne sa so svojimi nárokmi obrátiť na súd.

 

Tieto podmienky sú účinné od …………………[S21] 

 

 


 [S1]Ahoj, som Shopterix a poradím vám ako si pripraviť bezchybnú zmluvu o ochrane osobných údajov - Zásady ochrany osobných údajov.  Na čo tento dokument slúži? Upravuje spracovanie osobných údajov tam, kde na to na základe zákona nepotrebujete súhlas zákazníka.

 

 [S2] [S2]Namiesto bodiek vo vzorovej zmluve sem napíšte Vaše údaje ako obchodné meno, IČO, sídlo spoločnosti a údaje o zápise v registri.

 

 [S3]Vyberte vhodnejšie pre vás. Nehodiace zmažte.

 [S4]A čo sú vlastne osobné údaje? Ide o všetky informácie, ktoré je možné spojiť s konkrétnym človekom. Najčastejšie to teda bude jeho meno a priezvisko, e-mailová adresa, ale osobným údajom môže byť aj informácia o tovare, o ktorý má zákazník záujem - napríklad vlastnosť daného výrobku. 

 

 [S5]Vyberte vhodnejšie pre vás. Nehodiace zmažte.

 [S6] [S6]Vyplňte dobu trvania, počas ktorej budete mať osobné údaje pri sebe, ak nedôjde k uzatvoreniu zmluvy. Pamätajte, že každé spracovanie má rôznu dĺžku - vždy sa ale musí jednať o minimálnu dobu - teda takú, ktorá je nutná, aj keď to pre Vás nebude pohodlné.

 

Po skončení konkrétnej doby spracovania nezabudnite tieto údaje vymazať.

 

 [S7]Pozor na slovo nákup!

 

Ak vo Vašom e-shope zákazníci nakupujú pre tretiu stranu (napríklad obdarovanie kvetinou, darčekové koše, a pod.), musíte tieto podmienky upraviť na mieru.

 [S7]

 [S8] [S8]Sem vyplňte osobné údaje, ktoré požadujete od zákazníka počas vytvárania objednávky a budete s nimi pracovať ďalej aj po uzatvorení objednávky. Typicky ide o meno, priezvisko a adresu.

 

 [S9]Táto časť je na výber, uvádzate ju len ak zodpovedá zameraniu Vášho e-shopu.

 [S9]

 [S10] [S10]Ak predávate sortiment, ktorý si vyžaduje overenie veku (alkohol, sexuálne pomôcky a pod.) zo zákona máte povinnosť spracovávať aj tento údaj a preto túto skutočnosť doplňte, ak ponúkate takýto druh sortimentu.

 

 [S11]Vyplňte dobu, počas ktorej budete mať osobné údaje pri sebe, ak dôjde k uzavretiu zmluvy. Nezabudnite, že doba uchovania a spracovania je vždy rôzna - vždy ale musí ísť o dobu minimálnu, teda o dobu nevyhnutne nutnú, často plynie z jednotlivých právnych predpisov, ktoré regulujú Vašu oblasť podnikania. V tomto prípade je to najčastejšie 10 rokov od nákupu, ale môže sa líšiť!

 

Keď  uplynie konkrétna doba spracovania, musíte osobné údaje vymazať.

 

 [S12]To znamená, že nakupujúci zákazník by mal mať možnosť rozhodnúť sa, či Vám e-mailovú adresu na tento účel poskytne. Napríklad mu dáte možnosť odhlásiť sa z odberu noviniek pri zadávaní e-mailovej adresy v priebehu nákupného procesu.

 

 [S13]Zvoľte si primerané obdobie, ktoré sa odvíja od Vášho sortimentu.

Nezabudnite, že novinky je možné posielať len ohľadne súvisiaceho tovaru a služieb

 [S14]Doplňte vašu mailovú adresu.

 [S15]Tu uvediete spracovateľov - externé subjekty, ktoré k údajom budú mať prístup a môžu s nimi pracovať. To sa však netýka vašich zamestnancov, ktorí nie sú spracovatelia údajov. (Pozor, ak máte dodávateľa, fyzickú osobu na IČ, môže byť v pozícii spracovateľa.)

 

 [S16] [S16]Tu doplňte takých príjemcov osobných údajov, ktorí nie sú spracovatelia, ale údaje sa k nim môžu dostať.

 

 [S17] [S17]Ak sa osobné údaje dostanú mimo EÚ (pozor napr. na americké nástroje a pod.) musíte túto vetu upraviť na mieru a zistiť, či je použitie alebo umiestnenie mimo EÚ právne v poriadku.

 

 [S18] [S18]Vo Vašom e-shope pravdepodobne osobu, ktorá je zodpovedná za spracovanie údajov, nezamestnávate. Ak áno, je potrebné doplniť kontaktné údaje tejto osoby.

 

 [S19]Vyberte vhodnú variantu.

 [S20]Doplňte kontakt na vás.

 [S21]Nezabudnite uviesť dátum nadobudnutia účinnosti.